Algemene Ledenvergadering.

De vergadering is verplaatst naar Vrijdag 1 oktober

Vrijdag 1 oktober 20:00 uur vindt er een algemene ledenvergadering plaats in het clubgebouw van Zwaluwen ’30
De agenda voor deze vergadering is hieronder te vinden.

 

Agenda ALV Zwaluwen

  1. Opening
  2. Terugblik afgelopen 1,5 jaar
  3. Financiën
  4. Kascommissie-controle
  5. Informatie betreffende fusiegesprekken
  6. Update Jeugd
  7. W.V.T.T.K.
  8. Sluiting

Het bestuur