Nieuws

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering in de kantine van HCSV Zwaluwen’30 op dinsdag 18 juni, aanvang 20.00 uur. Welkom op deze avond zijn degenen die lid zijn of de ouders/verzorgers indien het spelend lid nog geen 16 jaar is.

De Agenda van de  Algemene   

                                   Ledenvergadering van 18 juni 2019:

 

  • Opening en welkom
  • Verslag 22 november 2018
  • Financiën: begroting,                                                                                              resultaat tot nu toe,                                                                                         contributie voorstel (+2,63% inflatiecorrectie), zie overzicht.                        Samenstelling kascommissie
  • Jubileum: toelichting
  • Kledingvoorstel: originele broeken bewaren. We houden de originele kleding
  • Afscheid: Marian vd Zee, Hanna v Ursem
  • Benoemen: Myron v.d. Zee als bestuurslid
  • Korte presentatie commissies: Dames handbal, Henver jeugdtoernooi                                                        G-voetbal, vrijwilligersavond,Zwamibo’s
  • Rondvraag
  • Sluiting

Namens het bestuur,

Jan Jacob Jaasma, secretaris