Nieuws.

Beste leden,

 Afgelopen week is het bericht naar buiten gekomen dat HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen ’30 de gesprekken met de gemeente Hoorn over een mogelijke fusie hebben gestaakt. Wij hadden jullie graag willen meenemen in dit proces op onze eerstvolgende ALV op vrijdag 24 september 2021. Door de snelheid van gebeurtenissen deze week informeren wij jullie nu op deze wijze.

 1,5 jaar geleden hebben beide verenigingen aan hun leden een mandaat gevraagd om de mogelijkheid tot een fusie te onderzoeken. Bij dit gevraagde mandaat hoorde enkele uitgangspunten waaronder:

  • Een nieuwe fusievereniging gevestigd op het Julianapark • Renovatie van de accommodatie zodat deze weer 20/25 jaar mee kan • Een accommodatie geschikt voor 700-750 leden met o.a. 4 (kunstgras) velden en 12 kleedkamers.
  • Verduurzaming van de accommodatie zodat deze ook toegankelijk is voor mindervaliden.
  • Gedeeltelijke financiering van de verbouwing van de accommodatie uit de verkoop van de gebouwen op de Berkhouterweg • Geen nieuwe schulden voor de nieuwe fusievereniging

 Ondanks de gesprekken van 1,5 jaar bleek uiteindelijk vrijwel geen van de uitgangspunten binnen de gestelde kaders van de gemeente Hoorn te vallen. Ook het zicht op verruiming van deze kaders was miniem. Hierop hebben de besturen van beide verenigingen gesteld dat er geen kans meer was op een fusievoorstel dat de moeite waard zou zijn om aan de leden voor te stellen, waarop de besturen hebben besloten de gesprekken te staken.

 We zijn zeer teleurgesteld in het feit dat we deze beslissing na 1,5 jaar hebben moeten nemen. In deze tijd hebben vanuit beide verenigingen ruim 40 vrijwilligers gewerkt aan het opstellen van plannen voor de nieuwe fusievereniging. Wij willen alle vrijwilligers enorm bedanken voor de inzet die ze afgelopen 1,5 jaar getoond hebben voor het realiseren van de plannen voor de nieuwe fusieclub. In combinatie met de, door de projectgroep aan de gemeente Hoorn aangeboden business-case, had de fusie een duidelijke win-win-win situatie kunnen worden voor zowel beide verenigingen als de Gemeente Hoorn. Het is jammer dat deze visie niet door de gemeente Hoorn gedeeld wordt.

 Wij willen jullie (onze leden) bedanken voor het mandaat om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken. Ondanks dat we teleurgesteld zijn in het mislukken van de fusiegesprekken zien we de toekomst van onze vereniging met veel positiviteit tegemoet!

 Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en veilige vakantie en gaan graag samen met jullie na de zomer aan de slag om Zwaluwen 30 te laten groeien en bloeien.

 Met sportieve groet,
Bestuur HCSV Zwaluwen’30