IN MEMORIAM

In memoriam: Jos Entius (1944-2018)

Gisteravond bereikte ons het droevige bericht dat

                                                    JOS ENTIUS

op 31 oktober 2018 is overleden. Jos is maar 74 jaar oud geworden. Hoewel we wisten dat Jos al enige tijd ernstig ziek was, kwam het bericht toch heftig bij ons binnen.

Jos was Erelid en Gouden-Zwaluwdrager van de HCSV “Zwaluwen’30”.

Al 48 jaar (vanaf 1970), eerst als voetballend lid en daarna als bestuurder en vrijwilliger, was hij in de vereniging actief. Op 4 oktober j.l. hebben wij Jos, tezamen met zijn vrouw Janny, in aanwezigheid van o.a. vele (oud) selectiespelers en vrienden, in een volle kantine, bedankt voor al deze jaren van activiteit voor Zwaluwen’30. Wij zijn heel dankbaar dat hij deze mooie avond nog heeft mogen meemaken.

Jos Entius was vooral jarenlang onze coördinator voor de vele te regelen zaken rondom de voetbalselectie. Ook was hij actief als Voetbalvoorzitter, Teammanager en administrateur van de zaken van het 1e, mede-organisator van de Nieuwjaarswedstrijden, de barbecue, afsluitavonden, contactpersoon naar de andere verenigingen in  onze competitie, contactpersoon naar de busmaatschappij en deed hij jarenlang de wekelijkse verslagen van de wedstrijd van het 1e voor de Zwaluwen’30-site en andere sites. Tevens was hij de man van het regelen van de oefen/vriendschappelijke wedstrijden vóór en tijdens de competitie. Dit alles deed hij met grote nauwgezetheid en punctualiteit, wat hem zo eigen was.

Zwaluwen’30 dankt Jos voor al zijn inzet voor de vereniging in al deze jaren en wij zullen hem met grote spijt moeten missen bij al onze verenigingsactiviteiten.

Wij wensen Janny, de kinderen en kleinkinderen en verdere familieleden en vrienden heel veel sterkte in de komende, verdrietige tijd.

Nogmaals: DANK JE WEL JOS!!

Namens het Algemeen Bestuur van HCSV “Zwaluwen’30”.

Namens de familie hebben wij de volgende informatie:

Er is gelegenheid om afscheid van Jos te nemen en ons te condoleren op zondag 4 november van 15.30 tot 17.30 uur bij zijn club Zwaluwen’30 aan de Berkhouterweg 23 te Hoorn

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 5 november om 14.00 uur bij Uitvaartcentrum Dekker aan de Johannes Poststraat 26 in Hoorn. Aansluitend op de plechtigheid begeleiden wij Jos in besloten kring naar het crematorium.

In plaats van bloemen gaat onze voorkeur uit naar een donatie aan het KWF. Hiervoor zal tijdens de condoleance en de uitvaartplechtigheid een collectebus aanwezig zijn.