Nieuws.

 

 

NIEUWSBRIEF HVV HOLLANDIA/HCSV ZWALUWEN’30

 Projectgroep HZC werkt aan fusie HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen’30

HOORN – De projectgroep HZC (Hollandia Zwaluwen Combinatie) heeft van de besturen van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen’30 de opdracht gekregen de mogelijkheid tot een fusie tussen beide verenigingen uit te werken. HZC is een werknaam.

De projectgroep, die bestaat uit de heren Henny van Haarlem, Harm Jan van der Horst, Jan Jacob Jaasma, Frank Verëll, Coen van Kalken en Hayk Simons zijn sinds maart 2020 met deze opdracht aan het werk gegaan (Robert Wever is wegens gezondheidsklachten begin maart teruggetreden) en heeft midden november een voorlopig advies geformuleerd. Dit voorlopig advies is aangeboden aan de leden van beide verenigingen en tevens is de gemeente op de hoogte gesteld.

Advies

Het advies is het volgende:

Een fusie van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen’30 per 1 juli 2021 om te komen tot een nieuwe vereniging. De vereniging krijgt een nieuwe naam, nieuw tenue en gaat spelen op het complex in het Julianapark. Voorwaarde voor deze fusie is dat de gemeente het fusievoorstel ondersteunt en de noodzakelijke financiën vrijmaakt voor renovatie van het complex Julianapark. Als dit voorstel instemming krijgt van de leden en financieel ondersteund wordt door de gemeente, dan zal de nieuwe vereniging gedurende maximaal twee jaar gehuisvest worden op het complex van HCSV Zwaluwen’30 aan de Berkhouterweg in Hoorn. Tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen van 26 november 2020 zijn de leden geïnformeerd, is er uitleg gegeven en zijn er vragen gesteld en beantwoord. Als de gemeente voornemens is om financiële ruimte te maken op de begroting, kunnen beide verenigingen verder gaan met de voorbereidingen van de fusie.

Centraal

De procedure naar de werkelijke realisatie van de fusie zal parallel lopen met de procedure die de gemeente loopt om de gewenste financiële middelen vrij te maken. Centraal hierbij staan geen onderhoud meer aan de velden van de Berkhouterweg en de verkoop van de opstallen van dat complex. De vrijgekomen gronden zullen mogelijkheden bieden (voor woningbouw) in de toekomst. En dat in een gebied dat Hoorn bijzonder graag wil gaan ontwikkelen. In het Julianapark zal het uit 2000 stammende clubgebouw worden aangepast aan de eisen des tijds en zullen de trainings- en speelvelden voor zover nodig worden gerenoveerd. De gemeenteraad gaat tijdens haar vergadering van april beslissen over de financiële gevolgen hiervan.

Werkgroepen

Vanaf januari 2021 zijn meerdere werkgroepen praktisch aan het werk gegaan om de nieuwe vereniging verder vorm en inhoud te geven. Eerder werd met de projectgroep gesproken over de accommodatie (gebouwen en velden), de financiële basis van de vereniging en de kansen van het geheel voor de toekomst.

Het streven is dat beide verenigingen per 1 juli 2021 samengaan. Ruim voor die tijd zullen de ledenvergaderingen hierover moeten beslissen. Vanaf 2023-2024 is de uitvalsbasis van HZC Hoorn het Julianapark. En tot die tijd heeft de nieuwe fusieclub de tijd om haar plannen voor prestatie en recreatievoetbal (senioren en jeugd) vorm te geven.

 

Sportieve groet,

Gerard Hubers voorzitter HVV Hollandia

Mike de Haan voorzitter HCSV Zwaluwen’30