Nieuws.

 

 

Voortgang Fusie HVV Hollandia en Zwaluwen ‘30

De besturen van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen ‘30 hebben in deze tijd van Corona en Social distancing niet stil gezeten. Zo zijn een aantal personen gevraagd om een projectgroep te vormen met als eerste opdracht het schrijven van een fusieplan.

De leden van de projectgroep hebben deze opdracht aanvaard en hebben inmiddels een fusieplan geschreven dat door de besturen van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen ‘30 is gedeeld met de wethouder van Sport Mevrouw Kholoud al Mobayed. Hiermee is de voorgenomen fusie formeel door de gemeente Hoorn in behandeling genomen.

De wethouder zal binnen enkele weken een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren alvorens het fusieplan zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Kijkend naar het tijdspad zoals opgenomen in het fusieplan liggen we op schema om de fusie voor het seizoen 2021 / 2022 te kunnen realiseren. Wij hopen in de maand juni op commitment van de gemeente waarna de projectgroep de plannen verder kan uitwerken.

 

De volgende mijlpaal in het proces zal de Algemene Ledenvergadering in september 2020 zijn waar het voorlopige voorstel van de fusie op de agenda zal staan. In de huidige planning gaan we er verder van uit dat we de leden eind 2020 zullen vragen om in te stemmen met de voorgenomen fusie.

 

Voor de volledigheid, dit zijn stappen in het gehele proces binnen het mandaat dat we als bestuur eind februari tijdens de Algemene Ledervergadering van de leden hebben gekregen. Het uiteindelijke fusieplan zal dus altijd aan de leden ter instemming worden voorgelegd. Zodra er meer bekend is over de uitkomst van het onderzoek door de gemeente zullen wij de leden verder informeren.

Namens het bestuur

Mike de Haan