Nieuws.

Voortgang Fusie
Beste leden,
Maandag 22 maart jl. is tijdens de online vergadering tussen de projectgroep en ondergetekenden ter tafel gekomen, dat een fusie per 1-7-2021 helaas niet kan worden gerealiseerd.
Gemeente Hoorn gaat volgens de huidige planning pas eind juni een beslissing nemen over de hoogte van hun bijdrage, deels bestaande uit de overnamesom van het HCSV Zwaluwen ‘30 complex en deels bestaande uit subsidie. Hierdoor kunnen wij ook niet aan de eisen voldoen van de KNVB om komend jaar als fusieclub deel te kunnen nemen aan de competities.
Om aan de uitgangspunten van beide clubs voor de fusie te kunnen voldoen, zal en moet er een sluitende business case liggen. Hier wordt nu op z’n vroegst eind juni 2021 over beslist. Hierdoor is het risico te groot om nu de leden te laten instemmen met een fusie, terwijl zoals beschreven het financieel nog niet rond is met de Gemeente Hoorn.
Er wordt nu toegewerkt om de fusie per 1 juli 2022 te realiseren. Wij spreken de dank uit voor de vele werkzaamheden van de project- en werkgroep(en) die zij tot nu toe gerealiseerd hebben. Wij hebben hen gevraagd om de werkzaamheden te blijven voortzetten met als doel de fusie per 1 juli 2022 mogelijk te maken.
Uiteraard zullen wij onze leden te allen tijde vragen om instemming op de fusieplannen.
Met vriendelijke sportgroeten,
Mike de Haan Voorzitter HCSV Zwaluwen ’30
Gerard Hubers Voorzitter HVV Hollandia