Nieuws.

Voortgang fusie Hollandia / Zwaluwen’30


De nieuwe fusieclub in Hoorn die ontstaat na samenvoeging van Hollandia en Zwaluwen’30 blijft zo goed als zeker nog enige tijd op twee complexen voetballen. Vanwege de vele aanpassingen op het Julianapark is er niet aan te ontkomen om tijdelijk ook van de velden aan de Berkhouterweg gebruik te blijven maken.

Die verwachting spreekt Robert Wever uit. Hij is voorzitter van de projectgroep, die begin dit jaar in het leven is geroepen om een fusieplan op te stellen. Daarin zitten afgevaardigden van beide clubs.

Het voorlopige fusieplan is net voor de zomer ingeleverd bij de gemeente. Het wachten is nu, aldus Wever, op een reactie van burgemeester en wethouders over de haalbaarheid van het volgens hem ’ambitieuze plan’.

Prestatief en recreatief

Hij wil in dit overlegstadium niet het achterste van zijn tong laten zien. „Over de kosten van de fusie zeg ik niets. Maar de projectgroep is erin geslaagd om in te spelen op alle wensen die er leven om de nieuwe vereniging prestatief en recreatief tot een succes te maken. We moeten samen bouwen aan een nieuwe club waar alle zeshonderd leden zich thuis voelen.”

De projectgroep heeft een extern bureau in de arm genomen om te controleren of alle cijfers kloppen en de hoge ambities waargemaakt kunnen worden.

Het tijdspad staat onder druk, erkent Robert Wever. Door corona is vertraging opgetreden bij de gemeente. Die zou in juni laten weten of het fusieplan een goede basis is voor verdere uitwerking. Dat wordt nu op zijn vroegst kort na de zomer, verwacht hij.

Of het daarmee nog lukt om het voorlopige plan in september aan leden van beide clubs voor te leggen is hoogst twijfelachtig. „Maar we mikken op een fusie volgend jaar en dat we als club onder een nieuwe naam en in een nieuw tenue voetballen vanaf de competitie 2021-2022.”

De projectgroep gaat ervan uit dat alle leden op dat moment niet op het vernieuwde Julianapark tegen een balletje kunnen trappen. Wever wil daar nu niet te veel op vooruitlopen. Maar hij verwacht dat een aantal teams van Hollandia in de eerste helft van volgend jaar tijdelijk aan de Berkhouterweg bij Zwaluwen ’30 speelt. Dit vanwege de eerste fase van de werkzaamheden op het Julianapark.

Het aantal kunstgrasvelden op dit complex wordt uitgebreid. Mogelijk zelfs tot drie. Ook wordt bekeken of het vierde (gras)veld in de vorm van één groot of twee kleine veldjes wordt uitgevoerd. Wever verwacht niet dat alle werkzaamheden op het Julianapark in augustus volgend jaar zijn afgerond. Daarom zal het waarschijnlijk nodig zijn om ook dan nog deels enige tijd bij Zwaluwen ’30 te voetballen.

Nieuw kunstgrasveld

Inmiddels is begonnen met het vernieuwen van het bestaande, tien jaar oude kunstgrasveld bij Hollandia. De prestatieve vereniging heeft eerder wens en noodzaak van meer kunstgrasvelden uitgesproken. Noodgedwongen wijkt een aantal teams al enkele jaren uit naar het kunstgrasveld van Zwaluwen ’30, vooral in de wintermaanden.

De nieuwe vereniging heeft uitgesproken zowel op zondag als zaterdag op hoog niveau te willen uitkomen. Daarnaast zal de komst van de huidige Zwaluwen ’30-leden ook voor recreatief voetbal op het Julianapark zorgen.

De gemeente laat weten het ’een ambitieus plan te vinden dat zorgvuldige voorbereiding vraagt’. ,,Daarom zijn we met beide verenigingen in gesprek om tot een gedragen plan te komen dat we aan de gemeenteraad kunnen aanbieden voor besluitvorming. De planning is dat dit nog voor het einde van het jaar door de gemeenteraad behandeld kan worden’’, aldus de gemeentewoordvoerster.

Namens het bestuur

Bron: NHD