Uitschrijven

Als je wilt stoppen bij Zwaluwen’30 dan moet je dat schriftelijk meedelen aan de algemeen secretaris, Postbus 1048, 1620 KA Hoorn. Je brief moet vòòr 30 mei ontvangen zijn! Wil je overschrijving naar een andere vereniging, dan moet je vòòr 31 mei dit bij de nieuwe vereniging regelen. Laat je ouders onderstaande intentieverklaring goed lezen. Seniorleden worden verzocht ook kennis te nemen van deze verklaring.

Overschrijven
Overschrijven naar een andere vereniging kan maar, moet ook voor 15 juni geregeld zijn. Bij de nieuwe vereniging wordt er een overschrijvingsformulier aangevraagd, vul dat in en lever het tijdig in bij de wedstrijdsecretaris van de desbetreffende afdeling van HCSV Zwaluwen’30. Verder zijn alle maatregelen van kracht conform de hiervoor opgestelde regels.

Maak altijd eerst een afspraak met uw wedstrijdsecretaris om een en ander te regelen.